มัลแวร์ คืออะไร มีประเภทใดบ้าง

การใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นจะต้องมีความระมัดระวัง ไม่ควรที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจติดมัลแวร์ได้ รวมถึงหากได้รับอีเมลที่ไม่คุ้นเคยและมีการแนบลิ้งเชิญชวนให้คลิก คุณก็ไม่ควรที่จะไปคลิกลิ้งนั้นๆ เพราะมัลแวร์อาจแฝงตัวมากับลิ้งเหล่านี้ได้

มัลแวร์ คืออะไร?

มัลแวร์ (Malware) คือ ชื่อเรียกของโปรแกรมทุกชนิดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์ มัลแวร์บางชนิดจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาด หรืออาจเปิดช่องทางให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้

ประเภทของมัลแวร์ ตัวอย่างเช่น

Virus

ไวรัส จะใช้วิธีโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการพรางตัวไปกับไฟล์ต่างๆ หากผู้ใช้งานพลาดเปิดไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีไวรัสซ่อนอยู่ ไวรัสก็จะทำการติดตั้งตัวเองลงในคอมพิวเตอร์แล้วทำสำเนาของตัวเองขึ้นมา และจะส่งตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆเพื่อขยายการโจมตีออกไปเรื่อยๆ

Trojan Horse

ม้าโทรจัน สามารถปลอมตัวเป็นไฟล์ธรรมดาทั่วไปที่ดูไม่มีพิษมีภัย แต่ถ้าหากเราเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาโทรจันก็จะเริ่มทำงาน โดยส่วนใหญ่แล้วแฮกเกอร์จะใช้ม้าโทรจัน เพื่อการล้วงข้อมูล แอบดูการใช้งานคอมพิวเตอร์ และขโมยรหัสผ่านต่างๆ

Computer Worm

หนอนคอมพิวเตอร์ จะคล้ายกับไวรัส แต่ที่แตกต่างคือจะสามารถโจมตีสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์เลย โดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้ใช้งานพลาดเปิดไฟล์คอมพิวเตอร์ สามารถที่จะคัดลอก กระจายตัวเองข้ามเครือข่ายได้ สามารถที่จะทำลายข้อมูล และอาจทำให้คอมพิวเตอร์หยุดทำงานได้

Rootkit

รูตคิต คือ ชุดโปรแกรมที่ซ่อนตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อซ่อนมัลแวร์ให้สามารถซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้น รูตคิตออกแบบมาให้ฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมป้องกันไวรัสจะตรวจพบได้ยาก สามารถที่จะเปิดช่องทางให้ผู้อื่นมาติดตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องได้

Ransomware

Ransomware หรือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ จะเข้าจู่โจมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการเข้ารหัสไฟล์ แล้วทำการจับไฟล์เป็นตัวประกัน หากผู้ใช้งานอยากได้รหัสเพื่อปลดล็อกไฟล์ จะต้องจ่ายเงินให้กับแฮกเกอร์ ตามจำนวนเงินที่แฮกเกอร์ได้เรียกค่าไถ่ไว้

Keylogger

มัลแวร์ประเภทนี้จะแอบบันทึกข้อมูลการใช้งานโปรแกรมต่างๆของเราบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แอบบันทึกรหัสผ่าน แอบบันทึกการใช้งานคีย์บอร์ด จะพบการโจมตีทั้งมือถือสมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลต่างๆที่ได้บันทึกไว้จะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของแฮกเกอร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้แอบบันทึกไว้ไปใช้หาผลประโยชน์

Spyware

สปายแวร์ มีจุดประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้งานหรือข้อมูลขององค์กร แล้วส่งข้อมูลนั้นไปยังแฮกเกอร์ อาจจะนำข้อมูลที่ได้นั้นไปขายต่อ หรืออาจจะโขมยข้อมูลบัตรเครดิต โขมยข้อมูลรายละเอียดของบัญชีไปใช้ซื้อสินค้าออนไลน์

เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันมัลแวร์ประเภทต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ควรที่จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อใช้ในการสแกนหามัลแวร์ที่อาจฝังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ