6 องค์ประกอบของบ้านที่สำคัญ เพื่อการสร้างบ้านที่ได้คุณภาพ

การสร้างบ้านขึ้นมาสักหลังนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันหลายอย่าง เพื่อให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอยอย่างเพียงพอ และสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนภายในบ้านได้ โดยองค์ประกอบของบ้านนั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้บ้านนั้นน่าอยู่อาศัย

องค์ประกอบสำคัญของบ้าน มีดังนี้

โครงสร้าง

การสร้างบ้านแต่ละหลังนั้นโครงสร้างบ้านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และเป็นส่วนที่จะต้องมีความแข็งแรงทนทาน เพราะโครงสร้างบ้านจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของบ้าน สิ่งของที่จัดเก็บภายในบ้าน และผู้อยู่อาศัย สำหรับโครงสร้างบ้านนั้นจะมีทั้งที่อยู่ใต้ดินและอยู่บนดิน เช่น เสาเข็ม คานคอดิน ฐานราก เป็นต้น

หลังคา

หลังคาเป็นส่วนประกอบของบ้านที่ช่วยในการปกป้องแสงแดดและฝน หากหลังคาบ้านนั้นเกิดปัญหาขึ้น ภายในบ้านก็อาจจะได้รับความเสียหายและกระทบกับคุณภาพของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้ โดยหลังคาบ้านจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ วัสดุสำหรับมุงหลังคา และโครงหลังคา ซึ่งโครงสร้างของหลังคาบ้านจะต้องมีความแข็งแรง และเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่ได้มาตรฐาน

ฝ้าเพดาน

สำหรับฝ้าเพดานนั้นจะมีประโยชน์ในการปกปิดความไม่สวยงามของสายไฟและระบบต่างๆที่อยู่บนเพดาน ช่วยลดฝุ่นละอองและงานระบบที่อาจตกลงมาได้ หากมีการติดตั้งฝ้าเพดานคู่กับฉนวนกันความร้อน ก็จะสามารถลดความร้อนให้กับตัวบ้านได้ ฝ้าเพดานนั้นจะแบ่งออกเป็นฝ้าภายนอก และฝ้าภายใน สำหรับฝ้าภายนอกนั้นจะนิยมใช้ฝ้าชายคาเพื่อช่วยระบายอากาศ แต่หากเป็นฝ้าภายในก็จะมีหลายรูปแบบ เช่น ฝ้าทีบาร์ ฝ้าหลุม ฝ้าฉาบเรียบ เป็นต้น

ผนัง

ผนังจะมีหน้าที่ในการกำหนดพื้นที่บ้าน และแบ่งห้องต่างๆออกเป็นสัดส่วนเพื่อเป็นการตอบโจทย์พื้นที่การใช้สอยของผู้คนภายในบ้าน สำหรับงานผนังสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้ผนังแบบก่ออิฐหรือจะใช้ผนังโครงเบา และเลือกได้ว่าจะให้มีการทำประตูหรือหน้าต่างตรงผนังบ้านส่วนไหนบ้าง

ประตู และหน้าต่าง

ประตูบ้านจะช่วยให้เราเข้าถึงพื้นที่ภายในบริเวณบ้านได้ สำหรับหน้าต่างจะช่วยในการรับลม แสงแดด รวมถึงทำให้ผู้คนภายในบ้านสามารถมองเห็นวิวภายนอกบ้านได้ นอกจากการจะต้องมีประตูและหน้าต่างที่สามารถเปิดได้แล้ว บ้านอาจมีการติดตั้งกระจกบานฟิกซ์ ซึ่งเป็นกระจกที่ไม่สามารถเปิดและปิดได้ เพื่อใช้ในการมองเห็นวิวภายนอกบ้านและรับแสงสว่างให้เข้ามาภายในบ้านมากขึ้น

ระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้หลายๆอย่างภายในบ้าน จำเป็นที่จะต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน หากบ้านมีระบบไฟฟ้าก็จะสามารถใช้หลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืน ทำให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกภายในบ้าน

หากมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานว่าองค์ประกอบของบ้านนั้นมีอะไรบ้าง ก็จะทำให้สามารถวางแผนในการสร้างบ้าน เพื่อที่จะได้บ้านที่ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย