โรคร้ายที่แฝงมากับฝุ่น PM 2.5 ที่เราต้องระวัง

ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศ อย่าง “ฝุ่น pm2.5” ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มาจากทั้งควันรถ การก่อสร้าง การทำการเกษตร แม้แต่การเกิดไฟไหม้ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยละอองที่มีขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย

โรคที่เกิดจากฝุ่น pm 2.5

1. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินทางหายใจ 

ฝุ่นส่งผลกับทางเดินหายใจและปอดโดยตรง ด้วยขนาดที่เล็กจนมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงสามารถผ่านเข้าสู่ทางเดินหายใจได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้อาจเป็นโรคหอบหืด หากมีการสะสมของฝุ่นละอองในระบบทางเดินหายใจและปอดเป็นเวลานานอาจเป็นปัจจัยให้เกิดมะเร็งปอดได้ในที่สุด 

2. โรคเกี่ยวกับดวงตาและเยื่อบุตา 

เมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กสัมผัสกับกระจกตาและเยื่อบุลูกตาจะทำให้เกิดระคายเคืองตา และอาจส่งผลให้เกิดโรคตา เช่น เยื่อบุตาอักเสบซึ่งเกิดจากหลอดเลือดขยายในเยื่อบุตา ส่งผลให้ตาแดง หากปล่อยให้เรื้อรั้งจะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียแทรกซ้อนเพราะเยื่อบุตาขาวอ่อนแอ ตาแห้ง ภูมิแพ้ขึ้นตาและเปลือกตาบวมอักเสบ รวมทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ตา 

3. โรคเกี่ยวกับสมอง  

เมื่อมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่กระแสเลือดและเกิดการสะสมขึ้น ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและเลือดมีความหนืด ทำให้เกิดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดในสมอง รวมถึงหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก เป็นเหตของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตและเสียชีวิตได้ 

4. โรคเกี่ยวกับผิวหนัง 

ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ปกคลุมร่างกายเป็นอวัยวะหลักที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่าง ฝุ่นpm 2.5 จึงกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง ฝุ่นสามารถจับตัวกับสารเคมีและโลหะต่างๆ นำพาเข้าสู่ผิวหนัง มีผลทำร้ายเซลล็ผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นคันโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้ว เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง สะเก็ดเงิน ผมร่วง สิว ก็จะทำให้ระคายเคือง คันมากขึ้น ผื่นกำเริบมากขึ้นได้  

5. โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด 

การสูดฝุ่นละอองติดต่อกันระยะหนึ่ง ทำให้เกิดการตะกอนภายในหลอดเลือด ที่เรียกว่า “พลาค” ทำให้เลือดข้นมากขึ้น อาจจะทำให้หัวใจวาย หรือหลอดเลือดสมองตีบได้  ฝุ่นจะยังผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ตลอดมีความเสี่ยงที่จะเกิดการตายจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ภาวะหลอดเลือดแข็ง เป็นต้น  

ฝุ่น pm 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างมาก หากได้รับในปริมาณสูงและต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะทำให้โรคต่างๆมีความรุนแรงมากขึ้น จึงควรหมั่นดูแลเอาใจใส่ สวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นเยอะ