โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะอันตรายต่อคุณแม่และทารก

หากคุณแม่ตั้งครรภ์ชอบรับประทานอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และอาหารที่มีไขมันสูง ก็อาจทำให้สุขภาพแย่และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คืออะไร?

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ โรคเบาหวานที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกระยะในการตั้งครรถ์ เกิดจากภาวะของร่างกายที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และหากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานผิดปกติได้ ซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อมารดาและทารกที่อยู่ในครรภ์

อาการของโรค

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานก็จะมีอาการที่คล้ายกับคนที่เป็นเบาหวานทั่วไป คือ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ หิวบ่อย กินเก่ง รู้สึกเหนื่อย และมีอาการอ่อนเพลีย หากไม่สามารถที่จะคุมระดับน้ำตาลให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ คุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา

ผลกระทบต่อทารกในครรภ์

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีระดับน้ำตาลในร่างกายสูงขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทารกที่อยู่ในครรภ์ ทารกก็จะมีร่างกายที่ใหญ่กว่าปกติ ทำให้การคลอดบุตรยากขึ้น มีโอกาสแท้งบุตร และทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์ได้ หลังจากที่ได้คลอดบุตรทารกอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจ โดยทารกจะไม่สามารถหายใจเองได้เมื่อแรกคลอด

การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 • ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์
 • ลดการรับประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล เปลี่ยนจากการรับประทานข้าวขาว ให้หันมารับประทานข้าวซ้อมมือแทน
 • เพิ่มการรับประทานผักให้มีความหลากหลาย
 • รับประทานโปรตีน เนื้อสัตว์ล้วนไม่ติดมัน
 • หากดื่มนมก็ควรเป็นนมรสจืดและพร่องมันเนย
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานของหวาน
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น เงาะ ทุเรียน มะม่วงสุก เป็นต้น
 • งดการรับประทานของทอดหรืออาหารที่มีปริมาณของไขมันสูง
 • งดรับประทานขนมขบเคี้ยวต่างๆที่มีปริมาณของเกลือสูง
 • ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ การออกกำลังกายไม่ควรหนักเพราะจะเสี่ยงต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ได้ สำหรับการออกกำลังกายที่แนะนำ ได้แก่ การเดิน เต้นรำ ว่ายน้ำ แต่การออกกำลังกายนั้นก็ต้องอยู่ในคำแนะนำของแพทย์ด้วย
 • ควรมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่แพทย์จะได้ประเมินสุขภาพทั้งคุณแม่และทารกที่อยู่ในครรภ์ และตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อจะได้รับคำแนะนำและการรักษาอย่างเหมาะสม
 • หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีน้ำหนักตัวมากเกินไป อ่อนเพลีย ทารกในครรภ์ดิ้นน้อยลงหรือหยุดดิ้น ครรภ์เป็นพิษ เบาหวานขึ้นตา หรือมีความผิดปกติอื่นๆ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

ขณะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ก็ควรที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และทำให้สุขภาพโดยรวมของคุณแม่ตั้งครรภ์ดีขึ้น