ทำความรู้จักกับ Secure Shell

Secure Shell หรือ SSH คือ Network Protocal ที่เอาไว้ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล สำหรับช่องทางที่ปลอดภัย ที่จะเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน 2 ตัว โดยที่อาจจะเลือกใช้เป็น Linux หรือ Unix ที่เป็นระบบปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ที่สามารถนำเอามาใช้เพื่อเป็นการเข้าถึงบัญชีผู้ใชงาน โดยที่ SSH ได้ถูกออกแบบการใช้งาน เพื่อแทนการใช้งานของ Telnet Rlogin RSH เพราะด้วยเหตุผลในด้านของความปลอดภัย เพราะการส่งข้อมูลจะออกแบบมาเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลด้วยรูปแบบตัวอักษร ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลโดยตรง เพื่อที่จะทำให้ข้อมูลที่ต้องการเก็บเอาไว้เป็นความลับ และไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet ได้อย่างสบบูรณ์

โดยที่สามารถเลือกใช้งานโปรแกรม SSH ผ่านโปรแกรมประยุกต์ได้มากมาย หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Unix Microsoft Windows Apple Mac และ Linux โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน ที่แต่ละคนมีความถนัด เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อข้อมูลที่ต้องการเก็บ หรือโอนถ่าย ด้วยรูปแบบที่สามารถกำหนดการใช้งานเองได้ เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะรูปแบบบริษัท ที่จำเป็นต้องมีคนดูแลโปรแกรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

การใช้ประโยชน์จาก Secure Shell หรือ SSH

SSH คือโปรโตคอลที่หลากหลาย โดยที่จะมีโครงสร้างการใช้งาน และรวมไปถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสูงเป็นอย่างมาก ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายวิธี ที่สามารถนำเอามาประยุกต์การใช้งานจากกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้มากมาย สามารถใช้งานระยะไกลด้วยการส่งต่อพอร์ตการขุดอุโมงค์ และการถ่ายโอนไฟล์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด โดยที่การเข้าถึงระยะไกล ที่เกิดขึ้นจาก Secure Shell หรือ SSH จะสามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ จากเครื่องของตนเอง โดยที่จะถูกนำเอามาใช้งานเพื่อเป็นการเข้าถึงไฟล์ภายในเครื่องของเป้าหมาย หรือให้บริการกับมันโดยที่ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ภายในบริเวณพื้นที่การใช้งาน

โปรแกรม Telnet และ Rlogin ก็เป็นโปรแกรมอีกประเภทที่มีการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่สิ่งแตกต่างก็คือ จะไม่มีคุณสมบัติในด้านของความปลอดภัยของ SSH ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในลักษณะที่ได้รับการดูแล และป้องกัน ถีงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเครือข่าวกลางที่เป็นอันตรายก็ตาม โดยส่วนใหญ่การเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลด้วย SSH นั้น มักจะถูกนำเอามาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์แกพนักงาน ที่สามารถทำงานจากระยะไกล หรืออนุญาติให้เจ้าหน้าที่ของแผนกที่มีความเกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้สำเร็จ โดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่เครื่อง สามารถใช้ได้ทั้งการดูแลจากระยะไกล หรือจัดการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเข้าไปตั้งค่าระบบ หรือสำรองข้อมูล โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่การใช้งานนั่นเอง