เปิดตำนานพระพุทธชินราช พระอินทร์ช่วยสร้าง

เมืองสองแคว หรือจังหวัดพิษณุโลก มีวัดคู่บ้านคู่เมือที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทุกคนต่างเลื่อมใสศรัทธา ได้แก่ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” หรือ ที่ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดใหญ่” มีพระพุทธรูปอันเลื่องชื่ออย่าง “พระพุทธชินราช” ประดิษฐานอยู่ วันนี้เราจะพามรู้ถึงตำนานของพระพุทธชินราช และการบูชาอย่างไรให้ได้ผลดังคำขอ

ทำความรู้จักพระพุทธชินราช 

“พระพุทธชินราช” ที่ชาวบ้านทั่วไปขานนามว่า “หลวงพ่อใหญ่” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว (2.875 เมตร) สูง 7 ศอก (3.5 เมตร) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ตั้งประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันตก องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมน้ำน่าน) พระเกศ มีลักษณะยาวเป็นเปลวเพลิง วงพระพักตร์ ค่อนข้างกลมเหมือนผลมะตูม เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย มีสังฆาฏิยาว ปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาท แบนราบและค่อนข้างแคบ  

ตำนานพระพุทธชินราช 

โดยพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกได้โปรดให้สร้างเมืองพิษณุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรัสให้สร้างวัดพระรัตนมหาธาตุ และโปรดให้สร้างพระพุทธรูป หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ 3 องค์ สำหรับประดิษฐานในพระวิหารทิศ ทำพิธีเททองหล่อเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ พ.ศ.1498 แต่เมื่อกะเทาะหุ่นออกแล้ว ทองแล่นติดเป็นองค์พระบริบูรณ์เพียง 2 องค์ คือ พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ส่วนพระพุทธชินราชไม่สมบูรณ์ จึงต้องทำพิธีหล่อทองใหม่ถึง 3 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สำเร็จ โดยในครั้งหลังสุดพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกจึงได้ตั้งสัจจาธิษฐานแล้วทำพิธีเททองหล่ออีกครั้งเมื่อ พ.ศ.1500 จึงได้สำเร็จสมบูรณ์ ครั้งนั้นมีชีผ้าขาว (ปะขาว) ผู้หนึ่งมาช่วยปั้นและเททองหล่อพระให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกับทำสัญลักษณ์ตรีศูลไว้ที่พระพักตร์ และเมื่อเสร็จพิธีหล่อพระแล้ว ชีผ้าขาวผู้นั้นก็หายตัวไป ชาวบ้านเชื่อกันว่าคือพระอินทร์ 

การมาไหว้พระพุทธชินราช คนส่วนมากจะขอพร 3 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ 

1.ขอให้ชีวิตรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา 

2.การหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย 

3 ขอให้การงานก้าวหน้า ทำมาค้าขึ้น 

คาถาบูชาพระพุทธชินราช 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ) 

อิเมหิ นานา สักกาเรหิ อภิปูชิเตหิ ทีกายุโก โหมิ 

อะโรโค สุขิโต สิทธิกัจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ 

ประสิทธิลาโภ ชะโย โหตุ สัพพัททา พุทธชินะราชา 

อภิปะเลตุ มัง นะโมพุทธายะ 

หากใครมีโอกาสผ่านไปจังหวัดพิษณุโลก เข้าไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชสักครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว