Time Boxing ตัวกำหนดกิจกรรมในแต่ละวันให้ลงตัว

ปัจจุบันเป็นยุคที่หลายคนต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเรียนการสอนแบบ New Normal ที่หลายคนก็อาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่ เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ที่ส่งผลให้ต้องเรียนรู้การจัดการเวลาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะวัยนักเรียน ที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน และจัดการเวลา เพื่อที่จะสามารถส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในกำหนด ที่ถึงแม้ว่าลำพังการบ้านก็เยอะแล้ว ไหนจะภารกิจส่วนตัวอีก

แต่ถ้าหากกำหนดเวลาให้แต่ละงาน แต่ละกิจกรรม ได้อย่างเป็นระเบียบลงตัว ก็จะสามารถมีเวลาไปทำเรื่องอื่นๆ ได้อีกมากมาย เพราะฉะนั้นการฝึก Time Boxing หรือเรียกง่ายๆ ว่า ตารางจัดการภารกิจ จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยจัดการ บริการเวลา ได้อย่างดีเยี่ยมได้นั่นเอง

Time Boxing คืออะไร

Time Boxing คือการวสงแผนการทำงาน การทำกิจกรรมต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อที่จะทำให้สามารถกำหนดขอบเขต และเวลาได้อย่างแน่นอน และลงตัว โดยที่จะเป็นการกำหนดช่วงเวลาของแต่ละงาน ออกมาเป็นช่วงๆ หรือ Time Boxing และเมื่อกราสามารถกำหนดเวลาต่างๆ ออกมาได้อย่างแน่ชัดแล้ว ก็เหมือนกับการกำหนด Dead Line ให้กับงานแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายมาในแต่ละงานเสร็จตามเวลาที่วางแผนเอาไว้ โดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาของงานชิ้นต่อไปนั่นเอง

ขั้นตอนการทำ Time Boxing

 • เขียนงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำในแต่ละวัน
 • สร้างตารางขึ้นมา โดยมีตัวกำหนดก็คือ วัน และ เวลา
 • ระบุสิ่งที่จะทำลงไปในช่องเวลาต่างๆ
 • ติด Time Boxing ไว้หน้าห้อง หรือบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • ท้าทายตัวเอง ด้วยชาเลนจ์ต่างๆ เช่น เอาหน่อย กับงานเพียงแค่นี้ สามารถทำได้ง่ายๆ สบายๆ อยู่แล้ว
 • ให้รางวัลกับตัวเอง ถ้าหากงานแต่ละอย่างสามารถทำได้เสร็จตามกำหนดที่ตัวเป้าหมายเอาไว้

ประโยชน์ของการบริหารเวลาโดยการใช้ Time Boxing

 • สามารถควบคุมเวลาของตัวเองได้
 • ช่วยในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปเพราะเราได้วางแผนการใช้เวลาของเราล่วงหน้าแล้วว่าช่วงเวลานี้เราจะทำงานอะไรและเมื่อเสร็จจะต้องทำงานไหนต่อ
 • เมื่อมีการกำหนดช่วงเวลาที่ทำงานอย่างแน่นอนจะช่วยให้เรามีสมาธิในการทำงานชิ้นนั้นๆ
 • ช่วยให้เรามีแรงผลักดันที่ดีในการทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยทบทวนตัวเอง เพราะสามารถกลับมาดูได้ว่าวันนั้นหรือสัปดาห์นั้นเราทำอะไรไปบ้างมีอะไรสำเร็จตามที่วางแผนบ้าง
 • ช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นให้ทำงานต่อไปได้เพราะเราทำงานก่อนหน้านี้สำเร็จไปแล้ว จะมีกำลังใจในการทำงานชิ้นต่อไป

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถทำ Time Boxing ออกมาได้ดี และมีประสิทธิภาพแล้ว เพราะการปรับตัว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิต เพราะฉะนั้นหวังว่าการทำ Time Boxing จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ให้กับทุกคนสามารถทำงานต่างๆ ให้ออกมาได้ดีมากขึ้น