ประวัติและตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณ

เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าอียิปต์ เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยี่ในดินแดนอียิปต์โบราณ หรือไอยคุปต์ คือชาวอียิปต์ที่นับถือ และบูชาเทพเจ้า และเทพี ซึ่งมีจำนวนที่มากกว่าพันองค์เลยทีเดียว โดยที่แต่ละองค์ก็จะเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันออกไป และมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน โดยที่อียิปต์โบราณนั้น

ถือว่ามีตำนานเทพเจ้าที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในโลก หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวภายในหมู่อารยธรรมโลกสมัยโบราณ ที่ถือว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างโลก และชีวิตหลังความตาย โดยที่เทพเจ้าอียิปต์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นมนุษย์ แต่บางองค์จะมีศีรษะ หรือร่างกาย เป็นสัตว์อื่นๆ

และสำหรับตำนานเทพเจ้าอียิปต์โบราณนั้น มีความเชื่อว่าที่ถูกสืบทอดกันมาว่า เทพเจ้าอวตารมยังโลกมนุษย์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่คลายกับความเชื่อในแบบฉบับของฮินดูของชาวอินเดีย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะของเทพเจ้า หรือเทพี ในแต่ละองค์ที่ปรากฎอยู่บนเรื่องราวต่างๆ นั้น ไม่สามารถระบุเรื่องราวได้อย่างแน่ชัด เพราะความสำคัญของเทพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องๆ ไม่ว่าจะเป็นการผ่านยุคสมัยไหน ก็มักจะมีเรื่องราวต่างๆ ที่แตกต่างกันไป สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคมอียิปต์

แต่การบูชาเทพเจ้า และเทพี ของชาวอียิปต์นั้น ถือว่าเป็นปัจจัย ที่เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในชีวิต ที่ทำให้ชาวอียิปต์โบราณมีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี และรุ่งเรือง ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ยังรวมไปถึงชีวิตหลังความตายอีกด้วย เพราะแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นมาของชาวอียิปต์โบราณ ที่มีต่อเทพเจ้าอียิปต์ ที่ส่งผลให้เกิดการสร้างวิหารต่างๆ ที่มีความใหญ่โต เพื่อเป็นการนับถือ และเคารพ จึงทำให้สร้างวิหารต่างๆ ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้า และเทพีโดยตรง โดยที่ยังรวมไปถึงการใช้พื้นที่ต่างๆ เพื่อทำพิธีการของความเชื่อ เช่น การรักษาร่างของผู้เสียชีวิตไว้ในรูปที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่า มัมมี่ และรวมไปถึงการเก็บสิ่งของต่างๆ สมบัติต่างๆ ของผู้เสียชีวิตเอาไว้ภายในพื้นที่เก็บศพ เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้สำหรับโลกหน้า

โดยที่เทพเจ้าอียิปต์นั้น มีให้ได้ศึกษาเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็น เทพเจ้ารา ที่เป็นตัวแทนเทพแห่งดวงอาทิตย์ หรือสุริยเทพ เทพเจ้าอามุน ราชาแห่งปวงเทพ เทพเจ้าอนูบิส เทพแห่ความตาย และการเก็บรักษาศพ เทพเจ้าโอซิริส เทพแห่งโลกหลังความตาย และเทพีต่างๆ อีกมากมาย โดยที่ต่างละองค์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป แต่ทุกองค์ล้วนจะมีจุดเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นเอง